"עוברות ושוות"

סדנה פיננסית לנשים, שרוצות שהכסף יעבוד בשבילן